Induxx is geboren!

Op 1 mei 2018 zag Induxx nv het levenslicht. Ge├»ncubeerd vanuit de vaste waarde in het PHP softwarelandschap PHPro, werd het moment rijp bevonden om op eigen benen te gaan staan. “Dux” staat in het Latijn voor leider of gids en die gids wil Induxx zijn in onze klanten hun data of information management.

Induxx zal in eerste instantie haar klanten vooral rond PIM implementaties begeleiden aan de hand van Akeneo, een populair PIM platform gebaseerd op de PHP technology stack.

Binnen PHPro had Induxx al meer dan anderhalf jaar ervaring kunnen opdoen in deze materie en het is dan ook met die specialisten ter zake dat Induxx verder de markt zal benaderen.